Rotation X:
0
Rotation Y:
0
+993 12 75 44 44
info@greatsilkroad.tm
en
ru
Contacts
 
ASHGABAT (headquarter)

46, 2127 (G.Kuliyev), Ashgabat, Turkmenistan

+(993 12) 754444 / 754000 / 754949

info@greatsilkroad.tm

mon-fri: 09:00 AM - 06:00 PM, sat: 09:00 AM - 01:00 PM

TURKMENBASHI (branch)
Parahat Amangeldiyev

95B Hojanepes str., Turkmenbashi, Turkmenistan

+(993 243) 5 82 63 / 30

info@greatsilkroad.tm

mon-fri: 09:00 AM - 06:00 PM, sat: 09:00 AM - 01:00 PM

KHAZAR (branch)
Ogultach Odenyazova

Highway 9-th km, Balkanabat - Hazar, Balkan region, Turkmenistan

+(993 64) 19 87 25

info@greatsilkroad.tm

mon-fri: 09:00 AM - 06:00 PM, sat: 09:00 AM - 01:00 PM

Mary (representative)
Bayram Tuvakklychev

+(993 63) 32 45 56

Turkmenabad (representative)
Ehtibor Hakyyev

+(993 65) 20 39 13

Dashoguz (representative)
Ilyas Korov

+(993 65) 69 38 31